โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online