ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา