ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น