ประกาศเรื่องผลการสอบคตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเรื่องผลการสอบคตัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูสอนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2565