ประกาศเรื่อง นโยบายวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดให้โทษ

ประกาศเรื่อง นโยบายวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดให้โทษ