พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งกับโรงเรียนวัดหุบกระทิง (MOU) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชาวดี

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งกับโรงเรียนวัดหุบกระทิง (MOU) ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชาวดี