โครงการจิตอาสา ณ วัดหุบกระทิง นักเรียน​ปวช.3​ ปี2564​ ที่ได้รับทุนมูลนิธิปอเต็กตึ่ง และนักเรียน​นักศึกษา​ที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​

โครงการจิตอาสา ณ วัดหุบกระทิง นักเรียน​ปวช.3​ ปี2564​ ที่ได้รับทุนมูลนิธิปอเต็กตึ่ง และนักเรียน​นักศึกษา​ที่กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​