การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 1/2565

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 1/2565