กิจกรรม “ศุกร์หรรษาพาน้องทำบุญ” ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม “ศุกร์หรรษาพาน้องทำบุญ” ประจำปีการศึกษา 2565

“ศุกร์หรรษาพาน้องทำบุญ” นำโดย นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อำนวยการ ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลกกรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หน้าหอประชุมรางวาลย์