admin

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 เมตร x 42 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 เมตร x 42 เมตร

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก …

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 เมตร x 42 เมตร Read More »

เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำนวย …

เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี Read More »

ประชุมความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 นางฐิรนันท์ มณีรัตน์ ผู้อำ …

ประชุมความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง Read More »

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ. 2566-2569)

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ …

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (พ.ศ. 2566-2569) Read More »

ร่วมแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นางสาวสุวนันท์ จันทร์โท ครูผู้ช่ายแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และนางสาวเกษราภรณ์ จำปาแพง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ …

ร่วมแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ นางสาวสุวนันท์ จันทร์โท ครูผู้ช่ายแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และนางสาวเกษราภรณ์ จำปาแพง ครูผู้ช่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย Read More »

“วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่วิทยาลัยกา …

“วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)” ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย Read More »