admin

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ครู …

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง รับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) Read More »

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดราชบุรี

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรีย …

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดราชบุรี Read More »

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดราชบุรี

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรีย …

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดราชบุรี Read More »

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โครงการสวนพฤษศาสตร์ และโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง …

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 โครงการสวนพฤษศาสตร์ และโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน Read More »

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา หอพัก ภายใต้โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อ …

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา หอพัก ภายใต้โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 Read More »

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ นายอนุชา จันทร์สนิท รองผู้อ …

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 Read More »

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมการแข่งขัน และพิธีเปิดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง (ทักษะขับขี่ปลอดภัย) ประจำปีการศึกษา 2566

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พร้ …

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมการแข่งขัน และพิธีเปิดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคกลาง (ทักษะขับขี่ปลอดภัย) ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดการประชุมประจำเดือน ตุลาคมครั้งที่ 7/2566

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร …

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จัดการประชุมประจำเดือน ตุลาคมครั้งที่ 7/2566 Read More »

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายอนุชา จันทร์ส …

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2566 Read More »

ลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู …

ลงทะเบียนเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 Read More »

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ Excellent Center วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู แ …

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ Excellent Center วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด Read More »