นิมิตร สานคลุย

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ศุกร์หรรษา พาน้องทำบุญ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการทำบุญฝึกการเป็นผู้ให้สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารีช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให้ดำรงอยู่ตลอดไป

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ม …

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »

คู่มือของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

เปิดไฟล์เพื่ออ่านคู่มือ – ระดับอาชีวศึกษา – …

คู่มือของนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา Read More »