ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 เมตร x 42 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 เมตร x 42 เมตร

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก …

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ขนาด 22 เมตร x 42 เมตร Read More »