ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2567

​ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ลงวันที่ 1 ก …

ประกาศเรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ Read More »

โครงการอาชีวะบริการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาช่างยนต์

โครงการอาชีวะบริการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชา …

โครงการอาชีวะบริการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ แผนกวิชาช่างยนต์ Read More »

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิ …

ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ-โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Read More »

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

โครงการคุณธรรมจริยธรรม ศุกร์หรรษา พาน้องทำบุญ
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกการทำบุญฝึกการเป็นผู้ให้สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารีช่วยสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธให้ดำรงอยู่ตลอดไป

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ม …

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »