ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่ว …

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

📌 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง🔴 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พ.ศ. 2566

🔸โดยที่มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติรา …

📌 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง🔴 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน เนื่องจากเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้า …

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน เนื่องจากเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ ชาติ

🔴 เรื่อง ผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับ ชาติประ …

ประกาศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ ชาติ Read More »