หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปี 2565

    วันที่ 9 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร แ …

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลเบิกไพร ประจำปี 2565 Read More »

โครงการสอนระยะสั้นหลักสูตรผู้ประกอบการขยายพันธุ์ Cactus สร้างรายได้สร้างอาชีพ

    วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางฐิรนันท์ มณ …

โครงการสอนระยะสั้นหลักสูตรผู้ประกอบการขยายพันธุ์ Cactus สร้างรายได้สร้างอาชีพ Read More »